Audenteksen tarkoituksena on edesauttaa ja lisätä työttömien ja vaikeassa työmarkkinatilanneessa olevien henkilöiden työllis-tyvyyttä ja lisätä elämänhallintaa.

Yhdistyksemme auttaa lisäämään osallisuutta yhteiskunnassa asumis- ja työllistämistoiminnan avulla sekä estää syrjäytymiskehitystä. Audentes voi suunnitella, kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaisesti työllisyyden hoitoon tarkoitettua hankkeita ja projekteja.

Audentes voi myös muulla tavoin edistää työllistyvyyttä esimerkiksi jälleensijoituksilla.